News/Notice

Post date
Online घटना दर्ता सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा Online Vital Training.pdf 01/20/2017 - 13:48
पंजिकरण तर्फका कर्मचारीहरुको पदस्थापना,सरुवा र विभागीय सजाय गर्ने सम्बन्धमा Panjikaran_employee.PDF 01/20/2017 - 10:41
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ संशोधन सम्बन्धमा Karyabidhi_Sanshodhan.pdf 01/19/2017 - 15:58
सहभागी छनौट सम्बन्धमा Participants_Selection.pdf 01/19/2017 - 15:50
Online घटना दर्ता सम्बन्धी तालिम सम्बन्धमा notice_January_19_2017.pdf 01/19/2017 - 11:01
घटना दर्ता ऐन बारे सुझाव पठाई दिन हुन notice_2073_10_02.pdf 01/15/2017 - 20:05
सामाजिक सुरक्षा MIS सम्बन्धी दुई दिने तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा notice_2073_09_26.pdf 01/10/2017 - 11:53
व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (VERSP-MIS) को वेव ठेगाना परिवर्तन भएको सम्बन्धमा notice_2073_09_25.pdf 01/09/2017 - 11:47
सामाजिक सुरक्षा MIS Online सम्बन्धी दुई दिने तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा 2 days training.pdf 01/05/2017 - 12:08
व्यक्तिगत घटना दर्ताका सूचना फारामहरुको संख्या उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा notice_jan_5_2017.pdf 01/05/2017 - 11:40
Online बाट घटना दर्ता संचालन गर्न पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा Purbadhar_Byabastha.pdf 01/05/2017 - 11:08
केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको २०७३।९।१६ गते सम्मको प्रगति विवरण 15 days progress_poush_16.pdf 01/02/2017 - 12:16
शिलबन्दी EOI, Technical and Financial Proposal स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना notice_poush8.pdf 12/23/2016 - 12:39
माघदेखि अछाम, बझाङ र रौतहटका सबै समुदायका बालबालिकालाई भत्ता दिने तयारी notice_dec_18_2016.pdf 12/18/2016 - 13:02
काठमाडौं उपत्यकामा VERSP-MIS सञ्चालन गर्न पुर्व तयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया DoCRPresentationValley.pdf 12/16/2016 - 15:23
चौमासिक विवरण नमिलेको सम्बन्धमा notice_dec7_2016.pdf 12/08/2016 - 15:58
निर्देशन सम्बन्धमा notice_november_30.pdf 11/30/2016 - 11:05
प्रतिवेदन पठाउने बारे notice_november_28.pdf 11/28/2016 - 15:14
नगरपालिकाका लागि बैङ्क खाता मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना न.पा सम्झौता पत्र-.pdf 11/15/2016 - 13:26
जि.वि.स. का लागि बैङ्क खाता मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सम्झौता पत्रको नमुना जि.वि.स सम्झौता पत्र-.pdf 11/15/2016 - 13:25

Pages