News/Notice

Post date
बसाई सराई सम्बन्धमा निर्देशन Basai sarai.pdf 06/25/2017 - 15:26
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत वितरण गर्ने सम्बन्धमा samajik_surakshya.pdf 06/25/2017 - 13:24
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS मा ईन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा New Doc 2017-06-02.pdf 06/04/2017 - 10:49
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न गराउनुहुन social20740216.pdf 05/30/2017 - 15:17
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशन Nirdesan20740216.pdf 05/30/2017 - 15:14
शिलवन्दी कोटेशन स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना शिलवन्दी कोटेशन स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना.pdf 05/28/2017 - 16:56
निर्देशन सम्बन्धमा Nirdeshan_74_2_25.pdf 05/19/2017 - 14:34
प्रेस विज्ञप्ति Press Release.pdf 05/18/2017 - 16:59
कन्सुलर तथा आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा Kansular_Adhikarikta_Pramanikaran.pdf 05/17/2017 - 14:54
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्बन्धमा Saptaha_Suchana.pdf 04/18/2017 - 11:32
राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा citizenship_to_rautey.pdf 04/16/2017 - 15:35
बाल पोषण भत्ताको मासिक तथा बार्षक प्रतिवेदन ढाँचा aaa.pdf 04/13/2017 - 12:54
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा Saptaha.pdf 04/11/2017 - 14:41
साविकका गाविस/ नगरपालिका र हालका गाँउपालिका/नगरपालिकाहरुको वडा नं. सहित विवरण (Mapping Table in Excel) FINALMapping.xlsx 04/04/2017 - 17:31
बसाई सराई गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने सम्वन्धी निर्देशन Niedesan 1.pdf 04/04/2017 - 12:40
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा letter A.pdf 03/29/2017 - 12:03
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम गर्ने सम्वन्धमा vital regrstration saptaha.pdf 03/29/2017 - 12:01
महानगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_metropolitan_city.pdf 03/20/2017 - 16:57
उपमहा/नगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_municipality.pdf 03/20/2017 - 16:56
गाउँपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_rural_mun.pdf 03/20/2017 - 16:52

Pages