सम्पर्क

महानिर्देशक

फोन : ०१- ४२६४६८६

 

जनसंख्या तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन शाखा

फोन : ०१- ४२३३८७९           

 

सामाजिक सुरक्षा शाखा

फोन : ०१- ४२५७७८३     

 

सूचना प्रविधि शाखा

फोन : ०१- ४२४०२३९

 

प्रशासन शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा

फोन : ०१- ४२५८३६५

फ्याक्स: ०१- ४२५८२४०

ईमेल ठेगाना
प्रशासन शाखा admin@docr.gov.np
जनसंख्या तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन शाखा vital@docr.gov.np

सामाजिक सुरक्षा शाखा

sss@docr.gov.np

VERS MIS System Support (IT)

vers@docr.gov.np