सम्पर्क

महानिर्देशक

फोन : ०१- ४२६४६८६

 

जनसंख्या तथा पन्जीकरण व्यवस्थापन शाखा

फोन : ०१- ४२३३८७९           

 

सामाजिक सुरक्षा शाखा

फोन : ०१- ४२५७७८३     

 

सूचना प्रविधि शाखा

फोन : ०१- ४२५८२४०

 

प्रशासन शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा

फोन : ०१- ४२५८३६५

ईमेल ठेगाना
प्रशासन शाखा admin@docr.gov.np
जनसंख्या तथा पन्जीकरण व्यवस्थापन शाखा vers@docr.gov.np
सामाजिक सुरक्षा शाखा sss@docr.gov.np